HET PLAN

Na uitgebreid onderzoek, overleg met KNSB en andere schaatsbanen in Nederland is dus gekozen voor een baanconstructie à la Winterswijk. Het betreft in het kort, een geïsoleerde funderingsconstructie waarop een asfaltbaan is aangelegd. Met behulp van een automatische sproei installatie (zelfrijdend) wordt bij vorst, constant een minimale hoeveelheid water opgebracht. Het afgelopen jaar werd reeds 2 x geschaatst op een baan van één-nacht-ijs. Wellicht zag u onlangs in het nieuws dat Frank Vreugdehil op dezelfde baan met-één-nacht-ijs, succesvol een aanval op het werelduurrecord deed. 
Het plan van SIJM is zelfs op enkele punten nog verbeterd naar aanleiding van de ervaringen in Winterswijk. Bovendien hebben wij vastgesteld dat het in het belang van meerdere gebruikers is om de baan te splitsen in een zogenaamde “krabbelbaan” voor de kinderen en een wedstrijdgedeelte. Omwille van het maximaliseren van de multifunctionaliteit krijgt de krabbelbaan een afmeting voor de grotere sporten (handbal, rolhockey, basketbal, zaalvoetbal). Ook op de asfaltverhardingen van de grote baan kan gerolschaatst, geskeelerd, gefietst en gelopen worden. De technische kant van het plan is nagenoeg gereed mede doordat we mogen beschikken over de gegevens van de baan in Winterswijk. De financiële kant van het verhaal is echter iets anders.
Omwille van het feit dat we snel een aanvang willen makenmet de werkzaamheden hebben we het plan gefaseerd. De eerste fase betreft de aanleg van de basisvoorzieningen waarna de baan al functioneel is als zgn. sproeibaan. Uiteraard worden daarin reeds alle ondergrondse voorzieningen meegenomen. Ondanks de bijdrage van de gemeente en een bescheiden eigen vermogen van de stichting is er hiervoor nog een aanzienlijk tekort. Het ligt in onze bedoeling opnieuw (zoals 40 jaar geleden) het bedrijfsleven en de bevolking te benaderen voor het grootste deel van dit tekort. Daarnaastzullen we ons inspannen op de geraamde kosten te bezuinigen, wellicht door bijdragen van bedrijven in natura, of bijvoorbeeld doordat een bedrijf een deel van de werkzaamheden “om niet” uitvoert. Ook zullen onderdelen in zelfwerkzaamheid worden gerealiseerd. Het betreft dan vooral te leveren handwerk. 
In de tweede fase is het bovengrondse deel (voornamelijk de automatische sproei installaties) opgenomen. De kosten hiervan zijn nog niet geraamd. 
Nadat de overeenkomst met de gemeente ook formeel is geregeld zullen wij u en alle schaatsliefhebbers langs deze weg blijven informeren over de voorgang van de plannen.
word sponsor
help ijsbaan kerkdriel
Wil jij ons helpen? Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen bij het klaarmaken en/of prepareren van de ijsbaan. Daarnaast is Stichting IJsbaan Maasdriel is altijd op zoek naar nieuwe sponsors. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!
2024 © Ijsbaan Kerkdriel
Ontwerp & Realisatie door Online Identity