Huisregels

De IJsbaan in Kerkdriel is de plek waar Maasdrielenaren jong en oud, op een laagdrempelige manier schaatsplezier kunnen beleven. Heerlijk genieten in de buitenlucht van deze oer-Hollandse sport. Om alle bezoekers te kunnen laten genieten is er een aantal huisregels opgesteld die er voor zorgen dat er veilig kan worden geschaatst. Stichting Ijsbaan Maasdriel vraagt alle bezoekers onderstaande huisregels in acht te nemen, zodat jijzelf en je mede-gebruikers met veel plezier en veilig kunnen schaatsen.

Huisregels op het ijs

(Schaats)plezier voor iedereen
Het dragen van muts of helm wordt aanbevolen
Schaatsen in de juiste schaatsrichting = tegen de klok in
Aanwijzingen van de medewerkers van de ijsbaan en de instructeurs van de schaatsschool op het ijs dienen ten allen tijde te worden opgevolgd

Huisregels Algemeen

Roken in de gebouwen van de ijsbaan is verboden
Toegang tot het terrein alleen mogelijk met een geldig toegangsbewijs; het toegangsbewijs is strikt persoonlijk
Er bestaat een identificatieplicht op het terrein, indien medewerkers van of namens de ijsbaan daarom verzoeken
Het nuttigen van alcohol is in de gebouwen en op het terrein is niet toegestaan, met uitzondering van de daartoe bestemde horecagelegenheden
Indien een overtreding wordt geconstateerd wordt het abonnement afgenomen zonder restitutie van enige entree
Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd
Honden zijn niet toegestaan op het terrein
Bedreiging, mishandeling en ander vormen van agressie zijn verboden
Men mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme en aan discriminatie
Bij diefstal of moedwillige beschadiging van eigendommen wordt aangifte gedaan bij de politie
Ter bescherming van de eigen en andermans veiligheid kan de bezoeker worden gefouilleerd
Voor de veiligheid van de bezoekers maken wij gebruik van een camera (video)registratiesysteem

Aanwijzingen van de medewerkers van de ijsbaan en de instructeurs van de schaatsschool op het terrein dienen te allen tijde te worden opgevolgd

Overtreding van de huisregels of ander ongeoorloofd gedrag kan leiden tot ontzegging van de toegang, uitsluiting van deelname aan activiteiten of inname van de verstrekte toegangspas of opzeggen van abonnement voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder dat Stichting IJsbaan Maasdriel gehouden is tot restitutie van entree- / abonnements- of andere gelden ofwel anderszins schadeplichtig wordt jegens de bezoeker.

Veiligheid
Veiligheid heeft voor de Stichting Ijsbaan Maasdriel de allerhoogste prioriteit. We voelen ons verantwoordelijk voor onze medewerkers, bezoekers en omwonenden. De bedrijfsvoering is hierop ingericht. De Stichting Ijsbaan Maasdriel voldoet aan alle door de wet gestelde eisen. Ter borging van het veiligheidsbeleid is met behulp van een externe deskundige een veiligheidsbeheersysteem opgezet. Jaarlijks wordt een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARI&E) uitgevoerd. Regelmatig vindt afstemming plaats met de Brandweer en Milieudienst.

Medewerkers en instructeurs
De medewerkers van de Stichting Ijsbaan Maasdriel en de instructeurs van de schaatsschool hebben de taak om toe te zien op de veiligheid van alle bezoekers. Zij zien toe dat de bovenstaande huisregels worden nageleefd.

EHBO
Voor eerste hulp kan je terecht bij één van onze medewerkers die tevens EHBO’ers zijn. Is de EHBO-er niet op zijn post, dan kunt u één van onze medewerkers aanspreken of u melden bij het kassagebouw.

Toezicht
De Stichting Ijsbaan Maasdriel maakt gebruik van een beveiligingsbedrijf om toezicht te houden en de veiligheid op het terrein en in de gebouwen te bewerkstelligen.

Aansprakelijkheid
Het betreden van het terrein en het gebruik van de faciliteiten is voor eigen risico. De Stichting is niet aansprakelijk voor enig letsel of verlies of schade aan eigendommen
word sponsor
help ijsbaan kerkdriel
Wil jij ons helpen? Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen bij het klaarmaken en/of prepareren van de ijsbaan. Daarnaast is Stichting IJsbaan Maasdriel is altijd op zoek naar nieuwe sponsors. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!
2024 © Ijsbaan Kerkdriel
Ontwerp & Realisatie door Online Identity